ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Καλώς ήρθατε στη σελίδα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου «Canderel.gr». Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν εφόσον χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ενώ με την πρόσβαση σε αυτόν συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται ακολούθως. Αν δεν συμφωνήσετε ότι δεσμεύεστε από τους συγκεκριμένους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται η χρήση ή η πρόσβαση στον Ιστότοπο. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική μας και ρητά συναινείτε να παράσχετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα στη Merisant μέσω του Ιστότοπου, συμπερ. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναρτήσεων σε blog, ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και να γίνει επεξεργασία αυτών με αυτοματοποιημένα ή μη αυτοματοποιημένα μέσα, για τους σκοπούς που αναγράφονται στην Πολιτική μας και υπό τους Όρους & Προϋποθέσεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο Ιστότοπο. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική μας για περισσότερες πληροφορίες.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Αυτός ο Ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας Merisant, η οποία τον διαχειρίζεται μαζί με άλλους συμφώνως προς τις αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις.

Εφόσον δεν αναγράφεται κάτι διαφορετικό, το σύνολο του υλικού που εμφανίζεται στον συγκεκριμένο Ιστότοπο, συμπερ. κειμένων, σχεδιασμού, λογοτύπων, γραφικών, εικονιδίων και φωτογραφιών, όπως και η επιλογή, η συγκέντρωση και η διάταξη αυτών, αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας Merisant και των δικαιοπαρόχων. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Η Εταιρεία Merisant επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά με την παρούσα. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο Ιστότοπο μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας και μπορεί να επισύρει ποινικές ή αστικές κυρώσεις.

Ο Ιστότοπος αυτός (συμπερ. της οργάνωσής του, της παρουσίασης και όλου του υλικού της Εταιρείας Merisant) αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας Merisant και των δικαιοπαρόχων της και προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετημάτων που αφορούν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, ονόματα χώρων (domain names) και λοιπά συναφή δικαιώματα.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξουμε ή να αναστείλουμε τη λειτουργία του Ιστοτόπου (ή τμήματος αυτού), προσωρινά ή μόνιμα, κατόπιν ή άνευ ειδοποιήσεως και εσείς επιβεβαιώνετε ότι ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι υμών ή τρίτων για την όποια τροποποίηση ή αναστολή λειτουργίας του Ιστότοπου ή/και την μεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων από καιρού εις καιρόν, και ότι η συνέχιση της χρήσης του Ιστοτόπου (ή τμήματος αυτού) μετά από τέτοιες αλλαγές συνεπάγεται ότι ελέγχετε τακτικά κατά πόσον έχουν αλλάξει οι όροι και οι προϋποθέσεις. Αν δεν συμφωνείτε με την όποια μεταβολή στους όρους και τις προϋποθέσεις, οφείλετε να διακόψετε αμέσως τη χρήση του Ιστοτόπου. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστοτόπου αυτού συνεπάγεται αποδοχή τέτοιων αλλαγών.

Δεν επιτρέπεται παρέμβαση στην ασφάλεια, ή η με οποιονδήποτε τρόπο κατάχρηση του συγκεκριμένου Ιστοτόπου ή οποιωνδήποτε πόρων, υπηρεσιών ή δικτύων του συστήματος που συνδέονται με ή είναι προσπελάσιμα μέσω αυτού του Ιστοτόπου. Επιτρέπεται χρήση του Ιστοτόπου μόνο για κάθε νόμιμη χρήση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Σε μια προσπάθεια να προσφέρουμε αυξημένη αξία στους Χρήστες μας, μπορεί να παράσχουμε συνδέσμους σε άλλους Ιστοτόπους ή πόρους και μέσα. Τους πόρους αυτούς τους παρέχουμε διότι έχουν αξία και ενδιαφέρον αλλά δεν έχουμε τον έλεγχο της ανάπτυξης και της συντήρησής τους. Συνεπώς, δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων δικτυακών τόπων και πόρων, ούτε για τις απόψεις που εκφράζουν, άμεσα ή έμμεσα, ούτε για άλλους συνδέσμους που εμπεριέχουν οι πόροι αυτοί.

Η συμπερίληψη αυτών των συνδέσμων δεν συνεπάγεται πως η Εταιρεία Merisant παρακολουθεί ή υποστηρίζει τους ιστοτόπους αυτούς ή τις πρακτικές τους. Η Εταιρεία Merisant ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για αυτούς τους ιστοτόπους. Η Εταιρεία Merisant δεν θα καταστεί υπεύθυνη ούτε υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή τη επίκληση στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθενται από ή μέσω ιστοτόπων ή συνδεδεμένων πόρων τρίτων. Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις όπως και η Πολιτική Ιδιωτικότητάς μας δεν ισχύουν κατά τη δική σας χρήση οποιουδήποτε ιστοτόπου τρίτων, φροντίστε επομένως να μελετήσετε τους όρους και τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι τρίτοι στους δικούς τους Ιστοτόπους.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Εφόσον διαμένετε εντός νομικής δικαιοδοσίας η οποία περιορίζει την ικανότητα σύναψης συμφωνιών όπως αυτές που ορίζονται υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να συνάψετε την προκειμένη συμφωνία ούτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αυτόν.

Επιπροσθέτως, εφόσον διαμένετε εντός δικαιοδοσίας στην οποία απαγορεύεται δια νόμου η συμμετοχή στις δραστηριότητες ή τις υπηρεσίες που παρέχει αυτός ο Ιστότοπος, δεν μπορείτε να συνάψετε τη συμφωνία ούτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, δηλώνετε ρητά ότι έχετε ελέγξει κατά πόσον η νομική δικαιοδοσία σάς επιτρέπει τη χρήση του.

Δεν αξιώνουμε ότι το υλικό που υπάρχει σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο προς χρήση σε όλες τις τοποθεσίες. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο, και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία, εφόσον και στο βαθμό που ισχύει η τοπική νομοθεσία.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε αξίωση ή εγγύηση, ρητή ή άφατη, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία τους ή ό,τι άλλο. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις ούτε αξιώνουμε ότι στις πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο αυτόν δεν υπάρχουν σφάλματα ή παραλείψεις και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για ουσιώδεις, ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες βλάβες ή ζημίες που προκλήθηκαν από ή συνδέονται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των πληροφοριών που βρίσκονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της αμέλειας), προσυμβατικές ή άλλες αξιώσεις (πέραν της ψευδούς δηλώσεως δόλιας ή εξ αμελείας) ή άλλο τι που απορρέει ή συνδέεται με τους εδώ αναγραφόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Η Εταιρεία Merisant ουδεμία ευθύνη φέρει για λογισμικό, ιούς υπολογιστών ή άλλα καταστρεπτικά, επιβλαβή ή διαταρακτικά αρχεία ή προγράμματα που ενδέχεται να μολύνουν ή να επηρεάσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη λειτουργία του εξοπλισμού του υπολογιστή σας ή άλλου περιουσιακού σας στοιχείου ως εκ του γεγονότος ότι είχατε πρόσβαση, χρησιμοποιήσατε ή περιηγηθήκατε αυτόν τον Ιστότοπο ή «κατεβάσατε» υλικό ή άλλο περιεχόμενο που υπάρχει στο συγκεκριμένο Ιστότοπο. Η Εταιρεία Merisant σας συνιστά να εγκαταστήσετε το κατάλληλο λογισμικό προστασίας και κατά των ιών.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ MERISANT Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, Ή ΟΠΟΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ) ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ, ΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡ., ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΚΑΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ, Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΗΜΑΣΤΑΝ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΙΤΕ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡ. ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΟΧΙ.

ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ως προϋπόθεση χρήσης αυτού του Ιστοτόπου, βεβαιώνετε ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε αυτό τον Ιστότοπο για οποιοδήποτε λόγο που συνιστά παρανομία ή απαγορεύεται από τους εδώ αναγραφόμενους όρους, προϋποθέσεις και ανακοινώσεις.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των όρων, των προϋποθέσεων και των ανακοινώσεων στο πλαίσιο των οποίων προσφέρεται ο συγκεκριμένος Ιστότοπος.

© 2019 Merisant Company 2, Sarl. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η Canderel αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Merisant Company 2, SARL.